17. Nasi Goreng extra € 7,50

18. Nasi Goreng speciaal € 11,50

20. Nasi Goreng met vier
     stokjes saté € 12,50

24. Nasi Goreng met garnalen
     € 14,50

25. Nasi Goreng 'De Chinese Muur'
     babi pangang, foe yong hai, kip,
     saté, atjar en kroepoek € 14,25